لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    وشی جدید برای تخمین ساختار ثانویه پروتئین توسط مدل مارکف مخفی بلوکی و الگوریتم بهینه سازی هوش جمعی    کارشناسی ارشد    رضائی, مرضیه    2010-03-13
2    ارائه روشی نوین در جهت رمزنگاری جزئی ویدئوی h.264    کارشناسی ارشد    رسولی فر, سامان    2010-03-13
3    فاصله ضرب شونده و طراحي تركيب درختي كارا براي تشخيص مفاهيم معنايي در ويدئو    دکتری (Ph.D)    منصوری, جعفر    2011-07-28
4    نهان کاوی ویدیو با استفاده از توزیع مارکوف در استخراج ویژگی های درون و بین فریمی    کارشناسی ارشد    شریعتی سرچشمه, مهین    2011-10-02
5    ناحیه‌بندی چندتصویری مقاوم به نویز در تصاویر ماهواره‌ای پنکروماتیک    دکتری (Ph.D)    مهدی پور حسین آباد, هادی    2012-07-31
6    نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر    کارشناسی ارشد    مرتضوی مهریزی, جواد    2012-10-13
7    افزایش شفافیت نهان نگاری ویذئو مبتنی بر افزایش شفافیت نهان‎نگاری ویدئو مبتنی بر بردارحرکت با استفاده از خطای پیشگویی در کدینگ تصویر با استفاده از خطای پیشگویی در کذینگ تصویر    کارشناسی ارشد    سیدحسینی مقدم, حمید    2013-02-02
8    ارزیابی و بهبود کارآئی طبقه بندهای مبتنی بر بیان پراکنده    کارشناسی ارشد    صفاری, سیدعلیرضا    2013-12-07
9    تشخیص هویت از طریق عنبیه چشم در شرایط غیرایده آل، تحت نور مرئی و در فواصل مختلف    کارشناسی ارشد    سوزنچی کاشانی, ایمان    2014-07-05
10    سنجش کیفیت تصاویر    کارشناسی ارشد    محمدی, پدرام    2014-09-30
11    ارائه روشی جدید مبتنی بر مدلهای فرم پذیر هندسی برای تعیین محل میکروکلسیفیکاسیونها در تصاویر ماموگرافی    کارشناسی ارشد    بهروزفر, سمیّه    2014-11-17
12    افزایش سرعت آشکارسازی صورت در تصاویر ثابت با استفاده از همجوشی داده های عمق و رنگ    کارشناسی ارشد    سلمانی, علی    2014-11-17
13    نهان کاوی غیر فعال کور ویدئو مبتنی بر یادگیری فعال    کارشناسی ارشد    محی الدینی شاهم آبادی پور, علی    2014-11-17
14    بررسی و بهبود روش های طبقه بندی تصاویر مبتنی بر مدل بسته ی کلمات    کارشناسی ارشد    علوی, سید سعید    2015-01-31
15    تشخیص حالت چهره با استفاده از ویژگی های مکانی زمانی    کارشناسی ارشد    رمرودی سفلی, سمانه    2015-12-19
16    نهان نگاری ویدئو مبتنی بر اختلاف آمارگان بردارهای حرکت قبل و بعد از جاسازی    کارشناسی ارشد    قمصریان, نگین    2016-05-20
17    تحلیل و بررسی گفتار پنهان فارسی با استفاده از شبکه های ارتباط مغزی مبتنی بر سیگنال های EEG    دکتری (Ph.D)    بخشعلی, محمدامین    2016-10-22