1. جواد مرتضوی مهریزی , مرتضی خادمی درح , هادی صدوقی یزدی , نهان کاوی کور ویدئو با رویکر یادگیری نیمه نظارتی , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
 2. حسین قانعی یخدان , مرتضی خادمی درح , روشی جدید برای اختفای خطای زمانی برای دنباله های ویدئو با استفاده از شبکه عصبی GRNN , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2011 , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۷
 3. مرضیه رضائی , مرتضی خادمی درح , روشی جدید برای تخمین ساختار ثانویه پروتئین با استفاده از مدل مارکف مخفی و الگوریتم بهینه‌سازی هوش جمعی , هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۲
 4. زینب ا لسادا ت دستغیب , اسد عازمی , مرتضی خادمی درح , قلی زاده (دانشجو) , سبزواری (دانشجو) , اروانه(دانشجو) , شجیعی(دانشجو) , شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن , چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 5. حسین قلی زاده نرم , اسدعازمی , سبزواری , مرتضی خادمی درح , کریمی , دستغیب(دانشجو) , اروانه , سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز , چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۲۴
 6. مرتضی خادمی درح , الگوريتمي جديد براي ترميم خطاي شكل در مخابرات تصاوير متحرك , , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱/۰۲
 7. , مرتضی خادمی درح , حسین خوش بین قماش , یک معیار توقف جدید برای حذف تکرارهای اضافی کدبردار توربو , کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱/۰۲
 8. سارا حاجی کاظمی , حسین ضمیری جعفریان , مرتضی خادمی درح , روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA , کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2006 , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۲/۲۲
 9. مرتضی خادمی درح , تشخيص كورمدولاسيون هاي مخابراتي با استفاده از SVM و الگوريتم ژنتيك , , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱/۰۲
 10. مرتضی خادمی درح , تشخيص و طبقه بندي هوشمند آريتمي هاي فلبي با استفاده از تبديل ويولت و آناليزICA , , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱/۰۲
 11. مرتضی خادمی درح , روش تصميم گيري پسخور درشناسايي زنجيره هاي DNA , , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱/۰۲
 12. مرتضی خادمی درح , تشخيص آنتي بادهاي ايجاد كننده بيماري لوپوس اريتماتوي سيستميك با استفاده از شبكه هاي عصبي رگرسيون كلي , , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱/۰۲
 13. مرتضی خادمی درح , اندازه گيري ، رديابي و كاهش جيتر در ليزرهاي NIYAG , , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱/۱۱
 14. مرتضی خادمی درح , تشخيص مواد آلرژي زا با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي , , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱/۰۸
 15. مرتضی خادمی درح , روشي نوين براي ساده سازي الگوريتم Log- MAP دريك كدبردار توربو , , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱/۰۲
 16. مرتضی خادمی درح , كاهش پيچيدگي محاسباتي الگوريتم كدبردار توربو كد در سيستم COFDM , , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱/۰۲
 17. مهدی ملبوبی , مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , شناسایی و مکان‌یابی اجسام در یک ربات متحرک بینا: راهکاری سریع و کارا , سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۰۵
 18. مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , ارائه یک الگوریتم جدید برای آشکارسازی عیوب بافتی کاشی‏ ها , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
 19. مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , الگوریتمی برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها با استفاده از عملگرهای ریخت‏ شناسی و الگوریتم‏های ژنتیکی , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲/۲۰
 20. مرتضی خادمی درح , تشخيص حالت چهره با استفاده از كاريكاتورهاي خطي , , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱/۰۹
 21. مرتضی خادمی درح , استفاده از هورمون ديجيتال درپياده سازي رفتار خودسازمان دهي عامل هاي آتش نشان در محيط شبيه سازي روباتهاي امدادگر , , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱/۰۲
 22. مرتضی خادمی درح , حذف زوائد ناشي از بازسازي تصاوير CT-SCAN در ميدان فركانس , , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱/۰۲
 23. مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , ارائه‏ یک الگوریتم جدید برپایه‏ شکل توسعه‏ یافته‏ ی فیلتر LoG برای آشکارسازی عیوب تیز کاشی‏ها و سرامیکها , یازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۲۳
 24. مرتضی خادمی درح , پيش بيني چسبندگي پپبتيدها به مولكول HLA-A *0201 با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي , , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱/۱۱
 25. مرتضی خادمی درح , كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي دربررسي و تعيين اهميت زنجيره هاي سبك و سنگين آنتي بادي در چسبندگي به DNA , , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱/۱۱
 26. مرتضی خادمی درح , جستجوي ژنتيك جهت يافتن وزنها و ساختار بهينه پرسپترون , , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱/۰۲
 27. مرتضی خادمی درح , ارائه يك الگوريتم جديد بر پايه شكل توسعه يافته فيلتر LoG براي آشكارسازي عيوب تيز كاشي ها و سراميكها , , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱/۰۲
 28. مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ها با استفاده از مدلسازی خوشه‏ ای و ارائه‏ یک الگوریتم خوشه‏ سازی رنگ جدید , دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۱۵
 29. مهدی ملبوبی , مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , مهدی پاکروانفر , مجتبی حکیمی مقدم , سیدمصطفی خسرونژاد , رضا عزیزی قصرهلال , محمدهادی مالک , طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی , پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
 30. مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , ارائه یک الگوریتم خوشه سازی رنگ جدید بر اساس معیار MinMax و بهینه سازی آن به کمک الگوریتمهای ژنتیکی و استفاده از آن در آشکارسازی عیوب رنگی کاشی‏ ها , پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۷/۰۱
 31. مرتضی خادمی درح , بررسی پدیده آشوبناکی در خروجی منابع تصویر متحرک , اولین همایش سیستم های دینامیکی آشوبناک , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۲۴
 32. مهدی سعادتمند طرزجان , مهدی ملبوبی , مجتبی حکیمی مقدم , محمدهادی مالک , مهدی پاکروانفر , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , الگوریتمی جدید بر اساس الگوریتمهای ژنتیکی برای آشکارسازی رنگ و کاربرد آن در یک ربات متحرک , دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۲۴
 33. مهدی ملبوبی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , حبیب رجبی مشهدی , مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک , دهمین کنفرانس مهندسی برق , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۲/۲۳
 34. مرتضی خادمی درح , شناسايي اجسام و تعييين موقعيت آنها در يك ربات متحرك بينا با استفاده از تابع انطباق رنگ، هيستوگرام تصاوير و شبكه هاي عصبي مصنوعي , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۱۲
 35. مرتضی خادمی درح , آموزش مهارت دريافت توپ در رباتهاي فوتباليست , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۱۲
 36. مرتضی خادمی درح , روشي جديد براي درجه بندي كاشيهاي سراميكي با استفاده از تلفيق روشهاي آماري تشخيص الگو و شبكه عصبي MLP , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۱۱
 37. مرتضی خادمی درح , آشكار سازي عيوب رنگي كاشي ها با استفاده از مدلسازي خوشه اي و ارائه يك الگوريتم خوشه سازي رنگ جديد , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۱۱
 38. مرتضی خادمی درح , مسيريابي ربات متحرك با استفاده از الگوريتم ژنتيك , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۲
 39. مرتضی خادمی درح , كنترل كننده فازي مسير ربات متحرك , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۲
 40. مرتضی خادمی درح , الگوريتمي جديد بر اساس الگوريتمهاي ژنتيكي براي آشكار سازي رنگ و كاربرد آن در يك ربات متحرك , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۲
 41. مرتضی خادمی درح , كاربرد شبكه عصبي در پيش بيني تطبيقي ترافيك تصوير متحرك نرخ متغير , , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۱/۰۲
 42. مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , ارایه یک شبکه عصبی ترکیبی برای حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) , نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۲/۱۸
 43. مرتضی خادمی درح , مدلي جديد براي تابع توزيع احتمال ترافيك تصوير متحرك با نرخ متغير , , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱/۰۲
 44. مرتضی خادمی درح , الگوريتم بهينه آموزش تقويتي- تطبيقي براي تركيب اطلاعات سنسوري , , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱/۰۲
 45. مرتضی خادمی درح , ارائه يك شبكه عصبي تركيبي براي حل مسئله فروشنده دوره گرد , , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۱/۰۲
 46. مرتضی خادمی درح , یک الگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا , اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱/۱۲
 47. مرتضی خادمی درح , بررسي خصوصيات آماري يك منبع تصوير متحرك با نرخ بيت متغير سازگار با MPEG-2 , , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۱/۰۲
 48. مرتضی خادمی درح , روشي جديد در فشرده سازي تصاوير متحرك با نرخ بيت بسيار كم , , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۱/۰۲
 49. مرتضی خادمی درح , F. Paolini , محسن کاهانی , Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm , ATNAC\\\'95 Conference Proceeding , تاریخ: ۱۳۷۳/۱۰/۱۱