1. جواد مرتضوی مهریزی , مرتضی خادمی درح , هادی صدوقی یزدی , نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۹-۱۰۰
 2. علی سلمانی , مرتضی خادمی درح , افزایش سرعت آشکارسازی چهره در تصاویر ثابت با استفاده از هم جوشی داده های عمق و رنگ , ماشین بینایی و پردازش تصویر , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۶۴-۷۷
 3. سامان رسولی فر , مرتضی خادمی درح , ارائه روشی جدید در جهت رمزنگاری جزئی ویدئوی H.264 با حفظ کامل فرمت ویدئو , Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۳۴-۱۴۱
 4. زهرا برکیان , مرتضی خادمی درح , کیان کیقباد , آشکارسازی کور حضور اطلاعات محرمانه پنهان در تصاویر JPEG , صنایع الکترونیک , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۶۷-۷۸
 5. حامد کماری علائی , مرتضی خادمی درح , معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۳-۱۳
 6. حامد کماری علائی , مرتضی خادمی درح , معرفی الگوریتمی جدید برای حل مشکل عینک در شناسایی صورت با تصاویر مادون قرمز حرارتی , مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۶۵-۸۴
 7. مهدی سعادتمند طرزجان , مهدی ملبوبی , مرتضی خادمی درح , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی , مهندسی برق دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۳۷-۴۸
 8. زینب ا لسادا ت دستغیب , مرتضی خادمی درح , اسد عازمی , حسین قلی زاده نرم , مهنوش شجیعی , مهناز اروانه , وحید رضا سبزواری , تحلیل و کنترل پدیده ری‌انتری با استفاده از شناسایی هدایتهای یونی در بافت میوکارد بطن , فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۴۱-۶۳
 9. حسین قانعی یخدان , مرتضی خادمی درح , جلیل چیتی زاده , رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳, صفحه ۹۰-۹۵
 10. مهدی سعادتمند طرزجان , مرتضی خادمی درح , حسن قاسمیان , الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی , دانشکده فنی دانشگاه تبریز , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۳-۲۴
 11. سعید شعرباف تبریزی , مرتضی خادمی درح , محمد مولوی کاخکی , جدا سازی کور مدولاسیونهای مخابراتی با استفاده از بردارهای ماشین تکیه گاه , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۸۳-۹۳
 12. مهدی سعادتمند طرزجان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرتضی خادمی درح , یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۳۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸, صفحه ۴۶۹-۴۷۸
 13. میرمجتبی میرصالحی , مرتضی خادمی درح , محمدباقر نقیبی سیستانی , کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای مؤثر در اتصال اتو آنتی بادیها , Amirkabir-امیرکبیر , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 14. میرمجتبی میرصالحی , مرتضی خادمی درح , تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي , علوم پایه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹